Akowcy znów w szkole

Kolejna okazja do przybliżenia uczniom tragicznych losów Polski nadarzyła się 7 kwietnia 2017 roku, kiedy to mieliśmy okazję gościć kombatantów ze Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Śląskiego. Podczas tego pouczającego spotkania uczniowie klas V i VI oraz gimnazjaliści wysłuchali historii podpułkownika Stanisława Jastrzębskiego, który w szeregach AK walczył z bandami UPA oraz kapitana Mieczysława Piszczka, również żołnierza niezłomnego, biorącego udział w licznych akcjach bojowych wymierzonych w hitlerowskich okupantów.