O mnie

       Nazywam się Sebastian Zalewski. Z wykształcenia jestem teologiem i historykiem. Od 23 lat pracuję jako nauczyciel religii rzymsko-katolickiej. Prócz wychowania religijnego przywiązuję również dużą uwagę do wychowania swoich uczniów w duchu hasła: Kto nie zna historii swego narodu, ten nigdy nie zrozumie samego siebie. Od kilku lat staram się organizować imprezy patriotyczne, których celem jest uświadomienie swoim wychowankom, za jak bardzo wysoką cenę została nabyta wolność naszej ojczyzny i co to tak naprawdę znaczy być Polakiem. Za najwłaściwszą formę edukacji patriotycznej uważam spotkania z żywymi świadkami historii: żołnierzami, więźniami obozów koncentracyjnych, zesłańcami. Od dwóch lat jestem członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręgu Śląskiego i prezesem Klubu Historycznego im. Armii Krajowej.

Prócz wyżej wymienionych inicjatyw, chciałbym również stworzyć ofertę edukacyjno turystyczną dla polonii z całego świata.