Barbara Kruczkowska – więzien Potulic

 

Tym razem tematem spotkania z gimnazjalistami były obozy koncentracyjne. Barbara Kruczkowska, były więzień dziecięcego obozu w Potulicach, opowiadała o swoich tragicznych, wojennych i powojennych losach. Uroczystość, która odbyła się 2 czerwca 2017 r., swą obecnością uświetnili: Andrzej Romański – przedstawiciel marszałka Województwa Śląskiego, dr Tomasz Gonet – przedstawiciel IPN, Barbara Adamczyk – były wieloletni pracownik oświaty oraz Mirosław Wilczyński – prezes będzińskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Tradycyjnie uczniowie przygotowali montaż słowno – muzyczny.