Klub i Sztandar AK

W Sanktuarium Polskiej Golgoty Wschodu przy parafii nawiedzenia NMP 25 listopada 2016 roku odbyła się największa z dotychczasowych uroczystości. Została zainaugurowana działalność Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej, której dokonał doc. dr Piotr Kurek, członek Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, na ręce wicedyrektor Anety Zakrzewskiej i Sebastiana Zalewskiego, prezesa klubu. Następnie Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koła Będzin przekazał szkole sztandar AK Koła Będzin. Aktu przekazania dokonał Mirosław Wilczyński. Oczywiście nie zabrakło oprawy artystyczno – patriotycznej i prezentacji multimedialnej o dziejach Podziemnego Państwa Polskiego. Na uroczystości obecni byli: Andrzej Romański, przedstawiciel Marszałka Województwa Śląskiego, Wacław Wójcik ze Śląskiego Kuratorium Oświaty, Roman Goczoł, naczelnik Wydziału Edukacji, zarząd ŚZŻ AK Okręgu Śląskiego, Tomasz Gonet, przedstawiciel IPN, ks. proboszcz Zygmunt Skipirzepa oraz nauczyciele i uczniowie będzińskich szkół gimnazjalnych. Spotkanie honorowym patronatem objęli: ŚZŻAK, IPN, Prezydent Miasta Będzina. Uroczystość zakończono złożeniem kwiatów i zapaleniem zniczy pod Krzyżem Katyńskim.