Nasza przyjaciółka Pani Alicja odsłania obelisk ku czci akowskich bohaterów

25 września 2023 roku w katowickich lasach odsłonięto obelisk upamiętniający żołnierzy Armii Krajowej oraz ich dowódcy ppor. Wacława Andryszaka ps. Wiesio. Pani Alicja Jurczyk jako jedyna z obecnych była zaangażowana bezpośrednio w walkę z hitlerowskim okupantem i to właśnie Jej przypadł zaszczyt odsłonięcia obelisku. Ja w imieniu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej ów pomnik oddałem pod opiekę Wojskom Obrony Terytorialnej. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, lokalnych władz, zarządu Lasów Państwowych oraz licznych środowisk kombatanckich i patriotycznych. Tak pięknej uroczystości widać sprzyjało niebo, gdyż pogoda była wspaniała. Po uroczystości wszyscy mogli skosztować wojskowego bigosu.