Obrońcom „naszych polskich granic”

Pragnąc udzielić moralnego wsparcia żołnierzom strzegącym naszej wschodniej rubieży, Szkoła Podstawowa nr 13 im. Huberta Wagnera oraz Przedszkole Miejskie nr 4 im. Jana Brzechwy w Będzinie przystąpiły do akcji pt. „Murem za polskim mundurem”, w ramach której żołnierzom Straży Granicznej zostały wysłane laurki z wyrazami poparcia i uznania oraz najserdeczniejsze życzenia głębokiego przeżycia świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku 2022. Do życzeń zostały dołączone zapewnienia o naszej niezachwianej wierze w ich odwagę i hart ducha tak bardzo potrzebny do realizacji tej trudnej i zaszczytnej misji.