Opowieści zza krat

Chcąc przybliżyć uczniom mało znany temat obozów koncentracyjnych dla dzieci, 16 października 2019 roku zorganizowaliśmy spotkanie z panią Barbarą Kruczkowską, która jako mała dziewczynka wraz z bratem znalazła się w dziecięcym obozie w Potulicach. Emocjonalne i wzruszające opowieści Pani Basi zrobiły na uczniach ogromne wrażenie. Szczególnie słuchaczy poruszył fakt, iż uciekający Niemcy chcieli wszystkie dzieci spalić żywcem. Całe szczęście w ostatniej chwili tragedii zapobiegła Armia Radziecka. Spotkanie zakończyło się zrobieniem pamiątkowego zdjęcia oraz złożeniem kwiatów pod krzyżem katyńskim.